Bemanningsföretag betalar högre löner till sjuksköterskor

Det har förmodligen inte undgått någon att det finns en stor brist på kompetens sjukvårdspersonal i Sverige. Exakt hur stor denna brist egentligen är kan vi i dagsläget inte riktigt sätta fingret på. Vad vi dock med säkerhet kan säga är att den förmodligen är större än vad många tidigare har trott. Därför är en viktig nyckel för att kunna lösa den att fler vårdgivare nyttjar de bemanningsföretag som betalar högre löner till sjuksköterskor. Dessa kan nämligen bidra till att minska gapet mellan tillgång och efterfrågan på arbetsmarknaden för sjuksyrror.

Svårt för vårdgivare att konkurrera med bemanningsföretag om kandidater

Många vårdgivare har under de senaste åren börjat vända sig till bemanningsföretag för att få hjälp med problematiken kring bemanning i vården. Dessa aktörer har trots allt pooler med sjuksyrror och annan vårdpersonal som kan hyras ut till vårdgivare vid behov. På så vis kan de bland annat användas för att täcka upp tillfälliga luckor i bemanningen till följd av semestrar, sjukdom och liknande. Men även sett ur ett lite mer långsiktigt perspektiv innehar dessa aktörer en nyckelroll i bemanningen.

Detta gäller inte minst då det är väldigt resurskrävande för sjukhus och andra vårdgivare att ägna sig åt rekrytering och bemanning. Det kostar såväl tid som pengar att ge sig ut på arbetsmarknaden i jakt efter en lämplig kandidat. Dessutom tvingas vårdgivarna då konkurrera med just bemanningsföretagen och dessa betalar ofta högre löner till sjuksköterskor. Som grädde på moset erbjuder de även flera andra fördelar för denna yrkesgrupp.

Bemanningsföretagen betalar högre löner till sjuksköterskor men har även andra fördelar

Som vi redan har nämnt finns det fler fördelar för en sjuksköterska att låta sig anställas av ett bemanningsföretag utöver den högre lönen. Dessutom är denna lösning också fördelaktig för vårdgivarna då dessa:

  • Får tillgång till en stor pool med kandidater.
  • Kan testa konsulter innan de eventuellt försöker anställa dessa i egen regi.
  • Sparar tid och pengar på att slippa försöka rekrytera egna sjuksköterskor.

Det är med andra ord en tydlig win-win-situation för vårdgivare och arbetstagare att använda sig av denna modell istället för den mer traditionella modellen.