Kläder och skor

En stigande kurva för svensk ehandel

Att vi shoppar som aldrig förr är inte någon nyhet. Det finns åtskilliga undersökningar som verifierat att vår shopping inte nämnvärt hämmats under de senaste åren utan snarare tvärtom. Dock kan man se att kurvan lagt sig på en jämnare nivå än tidigare när svensk ehandel formligen exploderade och tog nya marknadsandelar för varje månad som gick.

Under 2011 omsatte den svenska ehandeln omkring 25 miljarder sek. Detta motsvarade vid mättillfället strax under 5 procent av den totala försäljningen i landet och internet-handeln är det område som har snabbast tillväxt. Sett till reklaminvesteringar ligger internet på en klart starkare utveckling än traditionella kanaler för marknadsföring av varor och tjänster. Undersökningar har gjorts för att kartlägga hur vi shoppar och internet-handeln har i dagsläget fått en tydlig spridning i alla åldersgrupper som tillfrågats. Den senaste utförda studien över svenskarnas vanor i fråga om handel via internet, hade samma uppdelning mellan åldersgrupper som tidigare år, och kunde också ge en samlad bild av hur vi som befolkning shoppar. Denna, med flera, studier ligger till grund för den information som presenteras i denna artikel.

Från noll till hundra

År 2000 började ehandeln att komma in i vardagen för den svenska befolkningen. Som ett av de länder med högst bredbandspenetration, det vill säga ett av de länder var flest har tillgång till bredband, kunde vi snabbt kasta oss in i den nya trenden. – Shopping via internetbaserade butiker. Detta år handlade 10 procent av befolkningen varor över internet och från denna punkt gick det spikrakt uppåt, bildligt talat. Året därpå hade siffran blivit 18 procent för att år för år stiga till 26, 34, 44 och 54 procent fem år efter det att mätningarna påbörjades. I skrivande stund uppger 84 procent av de tillfrågade att de shoppar via internet. Givetvis är detta en siffra som inte tar hänsyn till vad för produkter man handlar, hur stor andel av personernas totala shopping som utgörs av handel via internet, och ej heller hur frekvent man shoppar via internet. Dock finns det stort intresse för det faktum att vi ännu går framåt och allt fler väljer att göra sina inköp via internet.

Hur kommer det sig att vi handlar via internet?

Det finns en uppsjö teorier om hur det kommer sig att vi handlar via internet istället för att gå till vanliga butiker, men svaret är dynamiskt och inte helt lätt att kartlägga. Ett antal personer är överens om att det, till en början, hade att göra med utbud och pris. Även om det funnits skepsis mot ehandel under många år, till följd av bristfälliga säkerhetsrutiner och risker för att bli av med kortuppgifter, valde vi att handla via internet. När de brister som funnits klarades ut, blev internet en handelsplattform tillgänglig för gemene man vilket tydligt visat sig i ökade försäljningssiffror och omsättning hos diverse företag med ebutiker. Detta kan ha varit en av de faktorer som bidragit till att vi kunnat se en stigande kurva. Andra menar att betalsystemen inte haft någon större påverkan på vårt shoppingbeteende och att det handlar om att vi lever i ett stressat samhälle var människor inte har tid att gå i affärer annat än vid lediga stunder.

Den senare av dom teorier som tagits upp kan ha större betydelse än man kan tro vid en första tanke. Ehandeln möjliggör shopping dygnet runt, och man behöver inte ta hänsyn till begränsningar vad gäller öppettider. Därtill väger tillgången på ett utvecklat sortiment in i ekvationen.

Vilka åldrar handlar mest via internet?

Som i tidigare undersökningar har de med yngre ålder en förkärlek för shopping via internet. I åldrarna 26-45 år hittar vi en majoritet av de som väljer att shoppa över internet. Med en stigande ålder verkar intresset för shopping över internet minska. Dock är det svårt att säkerställa att man inte handlar mindre överhuvudtaget. Kanske är det så att man, kort och gott, handlar mindre ju äldre man blir?

Ser vi dock endast till internetanvändare och inte till befolkningen som helhet, träder en annan bild fram. Dagens pensionärer, i detta fall de som använder internet, handlar allt mer via ebutiker och nyrekryteringen till internetshopping bland de äldre verkar öka stabilt. Internetanvändare i åldrarna 66 – 75 år, har blivit vana shoppare och från de 58 procent som var aktuellt under 2011, är det nu omkring 65 procent som väljer att handla via ebutiker.
Från och med år 2008 har dock den gemensamma nyrekryteringen till shopping via internet kommit att stanna av. Från 75-77 procent har det under åren fram till idag, endast stigit till 84 procent och från och med 2011 har ökningen varit inte mer än 6-9 procent vilket är en klar minskning jämfört med tidigare stabil ökning kring 10 procent varje år. Framtiden kan vi bara spekulera i, men allting tyder på att vi stabiliserat oss i vår internetshopping och att vi kommer ligga kvar på en mycket hög procent även under åren som är nära inpå.